Zarząd w kadencji 2013/2014

 

Prezes Stowarzyszenia: Violetta Wawszczak (tel. 606 466 748)

Zastępca: Róża Nowak

Sekretarz: Krystyna Staszek

Skarbnik: Anna Banaszczyk

Członek: Tadeusz Winiaszewski

 

Szamotulskie Stowarzyszenie Agroturystyczne powstało 3 marca 2004 roku.

 

Celem Stowarzyszenia jest m.in.:

* aktywizowanie członków Stowarzyszenia do prac nad organizacją i rozwojem turystyki wiejskiej,

* działanie na rzecz rozwoju infrastruktury niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania turystyki wiejskiej w tym m.in. modernizacja kwater,

* gromadzenie i udostępnianie informacji turystycznej,

* propagowanie metod i sposobów produkcji zdrowej żywności, ich reklama i dystrybucja,

* promocja i reklama wyrobów rękodzieła artystycznego,

* podnoszenie poziomu zawodowego i kulturalnego społeczności wiejskiej,

* reprezentowanie zbiorowych interesów członków Stowarzyszenia wobec władz, organów samorządowych i innych instytucji oraz współpraca z tymi instytucjami.

 

Stowarzyszenie zrzesza obecnie 22 gospodarstwa. W ramach działalności statutowej Stowarzyszenie organizuje m.in. rajdy samochodowe, szkolenia (np. dotyczące jakości w agroturystyce), bierze udział w Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki, stara się o pozyskanie środków ze starostwa na skategoryzowanie wszystkich gospodarstw, zachęca swoich członków do udziału w konkursach, np. na najlepszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich w Wielkopolsce.

 

Statut Stowarzyszenia